← Retour à la liste des projets

Bibliographie

Cliquez sur le drapeau d'un pays pour consulter la bibliographie correspondante:

Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Canada
Chypre
Danemark
Espagne
Etats-Unis
Europe
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lituanie
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Royaume-Uni
Slovénie
Suisse

Bibliographie - Slovénie

Findeisen, Dušana

Koraki v prostovoljstvo: naredimo jih skupaj na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani / Theory and practice of voluntary work at third age university of Ljubljana. , Ljubljana: Društvo za tretje življenjsko obdobje, 2012

Bell, Sandra, Marzano, Mariella, Cent, Joanna, Kobierska, Hanna, Podjed, Dan, Vandzinskaite, Deivida, Reinert, Hugo, Armaitiene, Ausrine, Grodzińska-Jurczak, Malgorzata, Muršič, Rajko.

What counts? Volunteers and their organisations in the recording and monitoring of biodiversity.’ , Biodiversity and Conservation, 2008

Bell, Sandra, Reinert Hugo, Cent Joanna, Grodzińska-Jurczak Malgorzata, Kobierska Hanna, Podjed Dan, Vandzinskaite Deivida

Volunteers on the political anvil: Citizenship and volunteer biodiversity monitoring in three postcommunist countries.’ , Environment and Planning C: Government and Policy, 2011, 2011

Benedek, W.

Civil Society and Good Governance in Societies in transition, Vienna: Neuer Wissenschaftlicher; Belgrade: Belgrade Center for Human Rights, 2006

Bezjak, Simona

‘(Post-)sovereign discourses of citizenship education: From national to global.’ [‘(Post)suvereni diskurzi državljanske vzgoje: Od nacionalnega h globalnemu.’], Šolsko polje / The School Field, 2011

Bezjak, Simona (ed.)

Prostovoljstvo povezuje generacije: zbornik 11. Festivala za tretje življenjsko obdobje, Ljubljana: Inštitut Hevreka, 2011

Blazinšek (Alenka), Oblak (Alenka), Gornik (Jože), Jamšek (Primož), Kronegger (Sašo), Novak ( Tereza ) and Pinosa (Rafo).

ABC prostovoljstva: priročnik za mentorje. , Ljubljana: Slovenska filantropija, 2010

Divjak, T., Klenovšek, T

Civil Society and Good Governance in Societies in Transition:, Vienna: Neuer Wissenschaftlicher, Belgrade: Belgrade Center for Human Rights, 2006

GHK

Study of Volunteering in the European U, GHK for the European Commission , Country Report Slovenia, 2010

Gril A., Tančič A., Vidmar M., Brečko B.N

Spodbujanje prostovoljnega dela z mladimi: podprojekt ‘prostovoljno delo mladih na področju sociale in kulture’, Ljubljana: Pedagoški Inštitut., 2006

Gril, Alenka.

Prostovoljstvo je proizvodnja smisla. , Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2007

Irma Meznaric

Speech for EU Parliament, Volunteering Interest Group, , EU Parliament, 2008

Kolarič, Z., et. al.

Velikost, obseg in vloga zasebnega neprofitnega sektorja v Sloveniji, Raziskovalni projekt v okviru CRP – Celovita analiza pravnega in ekonomskega okvirja za delo nevladnih organizacij, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za proučevanje družbene blaginje., 2006

Krajnc, Ana and Nives Ličen.

Adult Education in Slovenia. , Bonn: Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association, 2002

Ministry of Education and Sport and Office for Youth

National report on the implementation of common objectives for the voluntary activities of young people, Ministry of Education and Sports and the Office for Youth, 2007

Pikalo, J., Bezjak, S., Banjac, M. & Ilc, B.

Political science contents of civic education: Approaches, contents and possibilities.’ , Šolsko polje / The School Field 19 , 2008

Podjed, D & Muršič, R.

‘Dialectical relations between professionals and volunteers in a biodiversity monitoring organisation.’ , Biodiversity and Conservation, 2008

Podjed, Dan.

Observing observers: Anthropological View on Ornithological organisation. [Opazovanje opazovalcev : Antropološki pogled na ornitološko organizacijo.] , Ljubljana: Scientific Publishing House of the Faculty of Arts, 2011., 2011

Podjed, Dan.

Organisational crystal: Charismatic leader as an initiator of volunteering in organisation. [‘Organizacijski kristal: Karizmatični vodja kot pobudnik prostovoljstva v organizaciji.’] , Traditiones, 2010

Podjed, Dan.

‘Paradoxes of Volunteering.’ [‘Paradoksi volonterstva.’], Bulletin of the Slovenian Ethnological Society, 2008

Radovan, M., . Mohorčič V.A Špolar & Ivančič A.

Adults in Formal and Non-Formal Education. , Ljubljana: Slovenian Institute for Adult Education,, 2008

Rebolj J.

Volunteering in Slovenia, Kirsten Gibbs and Margherita Sani, 2008

Rüb, F. W

Von der zivilen zur unzivilen Gesellschaft: das Beispiel des ehemaligen Jugoslawien, Leske + Budrich., 2000

Slovenskega kongresa prostovoljstva.

Slovenska filantropija. Izbrani prispevki IV., V. in VI. , Slovenskega kongresa prostovoljstva. Ljubljana, 2009

Szabó, Máté

Civic Engagement in East-Central Europe, Zimmer, A., Priller, E. (eds.). Wiesbaden: VS Verlag., 2004


← Retour à la liste des projets